STRUCTURA  CONSILIULUI  DE  ADMINISTRATIE

5.10.2017

NR.CRT.

NUME SI PRENUME

FUNCTIA ÎN CADRUL CONSILIU

1 Mihalescu Cristina presedinte/director
2 Derevlean Simona membru/dir. adj.
3 Hrișcă Ilie membru
4 Damu Carmen Mihaela membru
5 Munteanu Cristina membru/reprezentant al Primarului
6 Bodnărescu Ionel membru/consilier local
7 Bodnarescu Ionel membru/consilier local
8 Vasilovschi Ionel membru/reprezentant al Consiliului Elevilor
9 Bodale Valentina membru/reprezentant al Consiliului Elevilor
10 Grosariu Nicu Cornel observator din partea Sindicatului- fără drept de vot

 

 

 

 

 

Înapoi