Liceul Tehnologic  VASILE GHERASIM  MARGINEA
 

 

NUMÃR DE CLASE

 31

NUMÃR TOTAL DE ELEVI

 624

LICEU TEHNOLOGIC

 

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIONALÃ

 

Oferta educațională 2017

 

Populația școlară în anul 2015 - 2016 cuprinde un număr de elevi distribuiți astfel:

- la ciclul primar   235 elevi (12 colective de elevi);

- la ciclul gimnazial 221 elevi (10 colective de elevi);

- la liceul tehnologic 139 elevi (4 colective de elevi);

- la învățământ profesional de 3 ani – 83 elevi ( 4 colective de elevi);

 

Ruta liceu tehnologic, an școlar 2015-2016

 

Domeniul

Nivel învățământ

Liceu tehnologic

Număr clase

Fabricarea produselor din lemn

Înv. profesional de 3 ani

3

Industrie textila si pielarie

Liceu tehnologic

4

Înv. profesional de 3 ani

1

 

În anul școlar curent(2015-2016) am realizat:

- 1 clasa de a IX-a liceu, filiera tehnologică;

        - 2 clase a IX-a învatamânt profesional de 3 ani;

- 1 clasa de a X-a liceu, filiera tehnologică;

        - 1 clasa a X-a învatamânt profesional de 2 ani;

- 1 clasa de a XI-a liceu, învățământ de zi;

- 1 clasa de a XI-a liceu, învățământ seral;

         - 1 clasa a XI-a învatamânt profesional de 3 ani;

    - 1 clasa de a XII-a liceu, filiera tehnologică.

Informatii privind spatiile scolare

Nr.

crt.

Tipul de spatiu

Numãr

spatii

Suprafatã (mp)

1.

Sãli de clasã /grupã

13

825,48

2.

Cabinete

1

 

3.

Laboratoare

1

40

4.

Ateliere

1

40

5.

Salã si / sau teren de educație fizicã si sport

1

80

6.

Spatii de joacã

2

500

BAZA MATERIALà este compusã din :

- 13 sãli de clasã  din care 8 sunt cabinete (lb. românã, lb.moderne, istorie, matematicã, biologie, geografie, fizicã, educație tehnologicã).

- bibliotecã

- un cabinet de informaticã AEL (17 computere, imprimantã, scaner)

- un atelier pentru desfãsurarea orelor de practicã la clasele de fete - industrie usoarã

- televizor, fax, telefon, copiator, 3 imprimante multifuncționale

- sala de sport

- tabla inteligentã, videoproiector

- trusã completã pentru analiza apei pentru cabinetele de fizicã, chimie si biologie

- statie meteo La Crosse WS 2355 geografie

- statie radio scolarã (fiecare sala de clasa  fiind cablatã)

 

TABEL nominal

cuprinzând personalul unității în anul școlar 2015-2016

Nr.crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

FUNCȚIA

 PERSONAL DIDACTIC

1

MIHALESCU  CRISTINA ELENA

Profesor/DIRECTOR

2

DEREVLEAN  SIMONA MARIA        

Profesor/DIR.ADJUNCT

3

BALAN  LAURA

Invățător

4

BODNARESCU  VALENTINA SPERANȚA

Invățător

5

BLASCIUC  DOMNICA

Invățător

6

HALIP  CRISTINA ELENA

Prof. înv. primar

7

HRIȘCĂ  ILIE

Invățător

8

LUNGU  RALUCA ANIȘOARA

Prof. înv. primar

9

MANDRIC  ROXANA IONELA

Prof. înv. primar

10

MELNECIUC  ANA MARIA

Prof. înv. primar

11

MIHAI   SILVIA

Invățător

12

MOROȘAN  DOINA ELENA

Invățător

13

POPESCU  CRISTINA VIOLETA

Prof. înv. primar

14

TIRON  LACRIMIOARA ELENA

Prof. înv. primar

15

VASILOSCHI  VIRGINIA ILEANA

Invățător

16

BOLOCA  VALIUȚ

Profesor

17

CÎMPAN  CARMEN ELISABETA         

Profesor

18

COSOVANU  MAGDALENA    

Profesor

19

COSTEA  RALUCA OLGA

Profesor

20

DAMU  CARMEN MIHAELA

Profesor

21

DASCĂLU  ANCUȚA

Profesor

22

EVULEȚ  GABRIELA

Profesor

23

EVULEȚ  SPICU                

Profesor

24

FILIP  CEZARINA  CECILIA           

Profesor

25

GEANĂ  CONSTANTIN

Maistru instructor

26

GROSARIU  NICU CORNEL

Profesor

27

HALUS  ELENA DORINA

Profesor

28

HERGHELIGIU  MIRELA CĂTĂLINA

Profesor

29

ILICĂ  MARIANA CARMEN

Profesor

30

LAZĂR  ADRIANA ELENA    

Profesor

31

LUȚA  DALIA ELENA

Profesor

32

MICA  MARIANA

Profesor

33

MIHALESCU  GEORGETA CRISTINA

Profesor

34

MOCANU  OTILIA  ANA       

Profesor

35

MORAR  ELENA

Maistru instructor

36

OLAREAN  LIVIU NAPOLEON           

Profesor

37

PALAMAR  FELICIA

Profesor

38

PROCȘ  DORIN VASILE

Institutor

39

SCUTARIU  MIHAELA PETRONELA

Profesor

40

SÎRBU  ANA MARIE         

Profesor

41

ȘESTALIUC  RODICA

Profesor

42

ȚEHANCIUC  CRISTIANA

Profesor

43

VASILOVSCHI  IONELA      

Profesor

 

PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR 

44

LUNGU  GINA MARIA

Secretar

45

MAFTEAN  DUMITRU

Contabil șef

46

MAFTEAN  RODICA MARIA

Administr. financiar

47

NICHITEAN  ILEANUȚA DOINIȚA

Bibliotecar

48

PRELIPCEAN  ASPAZIA

Secretar șef

 

PERSONAL NEDIDACTIC 

49

DUMITRAȘ  ELENA

Ingrijitor

50

LAZĂR  ELENA MIHAELA

Ingrijitor

51

LUNGU  DOINIȚA

Ingrijitor

52

VASILOSCHI  ILIE

Muncitor