Liceul Tehnologic  VASILE GHERASIM  MARGINEA
 

 

NUMÃR DE CLASE

 31

NUMÃR TOTAL DE ELEVI

 714

LICEU TEHNOLOGIC

 

 

 

 

 

OFERTA EDUCATIONALÃ

 

Populatia scolara în anul 2017 - 2018 cuprinde un numar de elevi distribuiti astfel:

- la ciclul primar                                                235 elevi (12 colective de elevi);

- la ciclul gimnazial                                             221 elevi (10 colective de elevi);

- la liceul tehnologic                                           139 elevi (5 colective de elevi);

- la învatamânt profesional de 2 ani – 56 elevi ( 2 colective de elevi);
- la învatamânt profesional de 3 ani – 63 elevi ( 2 colective de elevi);

 

Ruta liceu tehnologic, an scolar 2017-2018

 

Domeniul

Nivel învatamânt

Liceu tehnologic

Numar elevi

Procente(%)

Fabricarea produselor din lemn

Înv. profesional de 2 ani

44

17,05%

Înv. profesional de 3 ani

30

11,62%

Industrie textila si pielarie

Liceu tehnologic

139

53,87%

Înv. profesional de 2 ani

12

4,65%

Înv. profesional de 3 ani

33

12,79%

 

Total

258

100%

 

În anul scolar curent(2017-2018) am realizat:

- 1 clasa de a IX-a liceu, filiera tehnologica

        - 1 clase a IX-a învatamânt profesional de 3 ani cu două grupe(mecanică\lemn)

- 1 clasa de a X-a liceu, filiera tehnologică

        - 1 clasa a X-a învatamânt profesional de 3 ani,

- 1 clasa de a XI-a liceu, învatamânt de zi,  

         - 1 clasa a XI-a învatamânt profesional de 3 ani,

    - 1 clasa de a XII-a liceu, filiera tehnologică.

Informatii privind spatiile scolare

Nr.

crt.

Tipul de spatiu

Numãr

spatii

Suprafatã (mp)

1.

Sãli de clasã /grupã

13

825,48

2.

Cabinete

1

 

3.

Laboratoare

1

40

4.

Ateliere

1

40

5.

Salã si / sau teren de educatie fizicã si sport

1

80

6.

Spatii de joacã

2

500

BAZA MATERIALà este compusã din :

- 13 sãli de clasã  din care 8 sunt cabinete (lb. românã, lb.moderne, istorie, matematicã, biologie, geografie, fizicã, educaþie tehnologicã).

- bibliotecã

- un cabinet de informaticã AEL (17 computere, imprimantã, scaner)

- un atelier pentru desfãsurarea orelor de practicã la clasele de fete - industrie usoarã

- televizor, fax, telefon, copiator, 3 imprimante multifuncþionale

- sala de sport

- tabla inteligentã, videoproiector

- trusã completã pentru analiza apei pentru cabinetele de fizicã, chimie si biologie

- statie meteo La Crosse WS 2355 geografie

- statie radio scolarã (fiecare sala de clasa  fiind cablatã)

Înapoi