Finanţator:                                                                                          Organizator:

                   

                              

   

                                                               

 

 

 

 

 

 

Numele proiectului: Educația, primul pas către succes                                                                                           

 

 

Numele asociației: Asociația Umania

Coordonator: Mihalescu Gabriela

Facilitatori: Paula Marta Hrihor, Parasca Ștefan, Mihaela Grigorean, Ciotău Adi      

 

 

Data desfăşurării: 02.03.2013

 

Cel mai prețios și mai durabil cadou care poate fi oferit de către adulți tinerilor este educația, care le deschide o multitudine de ferestre către lume, pentru a profita de oportunități și a-și desăvârși progresul profesional si personal. Din păcate, în comunele Marginea și Horodnic de Sus, tot mai mulți tineri își pierd curajul și dorința de a-și continua studiile.

 Echipa “The Change” din cadrul proiectului “VolunDARiatul începe cu tine și continuă cu noi” a luat inițiativa și și-a propus să crească gradul de conștientizare a importanței educației, prin metode de educație non-formală, în rândul a cel puțin 30 de tineri din cele două comune. Problema centrală a proiectului este numărul mare al tinerilor cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani din comunele Marginea și Horodnic de Sus, care nu își continuă studiile după terminarea ciclului gimnazial.

Tinerii nu știu care sunt avantajele înscrierii la un liceu potrivit cu competențele și dorințele lor de dezvoltare personală și profesională și astfel își reduc șansa de a-și construi o carieră. Lipsa de informații cu privire la avantajele educației provoacă ignoranță cu privire la viitor în rândul tinerilor și părinților lor. Astfel, o altă cauză este aceea că nu toţi părinții își sprijină copiii să continue studiile postgimnaziale. Lipsa de atractivitate a instituțiilor educaționale, în general şi a celor din municipiul Rădăuți, în particular, alături de faptul că ele nu prezintă suficient de detaliat şi pe înţelesul tinerilor ofertele școlare, reduce numărul de tineri cu studii medii/superioare din zonă. Tinerii din mediul rural sunt defavorizați din cauza lipsei de informații și asta provoacă dezamăgirea lor.

Echipa va organiza două workshopuri (2 martie la Marginea și 6 martie la Horodnic de Sus) la care vor participa minim 30 de tineri cu vârsta cuprinsă între 13-15 ani, pe parcursul cărora, cu ajutorul a diverse metode de educaţie non-formală, vor înțelege importanța educației și a efectelor negative privind abandonul școlar. Membrii de inițiativă vor urmări creșterea gradului de conștientizare a impactului pe termen lung pe care îl poate avea o decizie luată pe moment, prin metode de educație nonformală (lucru în echipă, brainstorming, jocuri, prezentări și photovoice) și vor oferi informații suplimentare privind ofertele educaționale din municipiul Radauți. Astfel, tinerii vor cunoaşte metodele de educaţie non-formală, atât teoretic cât şi practic.

Coordonatorul de proiect, Mihalescu Gabriela, precizează că: „La baza proiectului nostru stă capacitatea membrilor de inițiativă de a lucra în echipă: colaborare, toleranță, înțelegere, susținere și implicare. Este prima oară când avem ocazia să organizăm un asemenea eveniment şi să transmitem copiilor ce am învăţat şi noi. Mulţumim cu această ocazie coordonatorilor proiectului „VolunDARiatul începe cu tine şi continuă cu noi”, fără de care noi, tinerii, nu am fi avut curajul să ieşim în faţă şi să ne lăsăm amprenta ca şi “tineri în acţiune”.

            Evenimentul face parte din proiectul VolunDARiatul începe cu “tine” şi continuă cu “noi”, derulat în perioada 6.08.2012-6.04.2013 de către Asociaţia UMANIA-FFS. Proiectul este finanţat cu sprijinul Comisiei Europene, prin Programul Tineret în Acţiune, Acţiunea 1 Tineri pentru Europa, Sub-Acţiunea 1.2 Iniţiative ale tinerilor, gestionat şi monitorizat de către Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP).

Detalii proiect: 
http://volundariez.wordpress.com/ 

Acest proiect este finanţat cu susţinere din partea Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă doar vederile autorului, iar Comisia sau Agenţia Naţională nu pot fi făcute responsabile pentru utilizarea informaţiei pe care o conţine.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Biblioteca Municipală

Tudor Flondor

Rădăuţi

                                      

                     

 

 

 

 

 

      

 

               

                                        

Parteneri media: