6C
Ziua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lu           EFIZ LRO DES MAT O6    
LA IM PD DA DA
Sport2 mat mat mat mat
Ma           LRO LFR MAT REL BIO    
IM SM DA ŢC PF
mat mat mat mat mat
Mi           MUZ LRO MAT Drg FIZ BIO  
PD IM DA DA MM PF
mat mat mat mat mat mat
Jo           EFIZ MAT TEH LRO LEN GEO  
LA DA DM IM CR GC
Sport2 mat mat mat mat mat
Vi           FIZ IST LFR LEN      
MM MG SM CR
mat mat mat mat